Παραπομπή APA

Κανελλαµιδης Γ. (1988). Διαστασιολόγηση τοίχων ποδός από οπλισμένο σκυρόδεμα για αντιστήριξη συνεκτικών εδαφών. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Κανελλαµιδης Γ. Διαστασιολόγηση τοίχων ποδός από οπλισμένο σκυρόδεμα για αντιστήριξη συνεκτικών εδαφών. Αθήνα, 1988.

Παραπομπή MLA

Κανελλαµιδης Γ. Διαστασιολόγηση τοίχων ποδός από οπλισμένο σκυρόδεμα για αντιστήριξη συνεκτικών εδαφών. Αθήνα, 1988.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.