Διαστασιολόγηση τοίχων ποδός από οπλισμένο σκυρόδεμα για αντιστήριξη συνεκτικών εδαφών

Στην εργασία αυτή υπολογίσθηκαν οι οικονομικότερες διαστάσεις οπλισμένων τοίχων αντιστήριξης ποδός με τη χρησιμοποίηση προγράμματος βελτιστοποίησης που συντάχθηκε γι'αυτό το σκοπό. Τα διαγράμματα διαστασιολόγησης που έγιναν καλύπτουν τους περισσότερους συνδυασμούς σχετικών παραμέτρων που εμφανίζονται στην πράξη. Πιστεύεται ότι μπορεί να χρησιμεύσουν για...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κανελλαµιδης Γ., Γαντές Χαράλαμπος Ι., Καλλιβωκάς Δημήτριος
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1988
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Α , Απρ.- Ιούν. 1988 ; τόμ. 8, τεύχ. 2 , σ. [147]-161
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Φυσική περιγραφή:πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.: σ. 160-161
Περίληψη:Στην εργασία αυτή υπολογίσθηκαν οι οικονομικότερες διαστάσεις οπλισμένων τοίχων αντιστήριξης ποδός με τη χρησιμοποίηση προγράμματος βελτιστοποίησης που συντάχθηκε γι'αυτό το σκοπό. Τα διαγράμματα διαστασιολόγησης που έγιναν καλύπτουν τους περισσότερους συνδυασμούς σχετικών παραμέτρων που εμφανίζονται στην πράξη. Πιστεύεται ότι μπορεί να χρησιμεύσουν για τον οικονομικότερο σχεδιασμό των τοίχων αντιστήριξης-κατασκευών με μεγάλο όγκο και κόστος που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση στα Συγκοινωνιακά Εργα-με πρόδηλες θετικές επιπτώσεις στην Εθνική Οικονομία. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη σεισμική επιπόνηση η οποία λήφθηκε υπόψη με βάση τη μέθοδο Mononobe-Okabe. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών για διάφορους σεισμικούς συντελεστές επιβεβαιώνουν τη σοβαρή επιρροή της σεισμικής δράσης στη διαστασιολόγηση των τοίχων.(ΣΥ)
Μεταφρασμένη περίληψη:An optimization program was developed and was used for the calculation of the most economical dimensions of cantilever reinforced concrete retaining walls. The resulting design charts cover most combinations of the parameters that appear in practice. It is believed that they can be used for the optimum design of retaining walls-structures with a big volume and a high construction cost, which are extensively used in Highway Engineering-with obvious positive outcome for the national economy. Special emphasis was given on the impact of earthquakes, which was taken into account by using the Mononobe-Okabe method. The comparison of results for various seismic coefficients verifies the great influence of seismic actions in the dimensioning of retaining walls.
DEWEY Γενικού θέματος:624 - (ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)