Διαδικασία σχεδιασμού συστήματος εκμετάλλευσης γεωθερμικής ενέργειας χαμηλής ενθαλπίας. Παράδειγμα εφαρμογής

Στην εργασία αυτή εκτίθεται η μεθοδολογία σχεδιασμού ενός συστήματος πηγαδιών για θέρμανση χώρων με γεωθερμική ενέργεια χαμηλής ενθάλπιας. Αναφέρονται τα δεδομένα που απαιτούνται για προσεγγιστικό και ακριβέστερο υπολογισμό, συζητείται ο τρόπος συλλογής ή εκτίμησής τους και αναλύεται η μέθοδος επεξεργασίας τους. Η προτεινόμενη μεθοδολογία επεξηγείται κατά...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κατσιφαράκης Κ., Γκανούλης Ι., Λατινόπουλος Π., Τολίκας Δ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1987
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Α , Ιούλ.- Σεπτ. 1987 ; τ. 7, τεύχ. 3 , σ. [87]-101
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο