Το αντεστραμμένο δώμα

Στην κατασκευαστική μέθοδο του ανεστραμμένου δώματος η στεγάνωση τοποθετείται κάτω από την θερμομόνωση και προστατεύεται κατ'αυτό τον τρόπο από τις μηχανικές καταπονήσεις, τις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις και την υπεριώδη ακτινοβολία. Η θερμομόνωση εκτίθεται στις επιδράσεις του αέρα και της βροχής γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την συνολική θε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μπίκας Δ., Παπαδόπουλος Μ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1987
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Α , Ιούλ.- Σεπτ.1987 ; τ. 7, τεύχ.3 , σ. 171-200
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο