Η επιρροή της παρόδιας βλάστησης στον οπτικό έλεγχο της ταχύτητας απο τον οδηγό ως κριτήριο αξιολόγησης μιας χάραξης οδικού έργου

Ο βαθμός της αίσθησης της ταχύτητας ενός οχήματος ενισχύεται, εκτός άλλων βασικών παραγόντων και από μερικά χαρακτηριστικά της παρόδιας βλάστησης, τα οποία με τη φαινομένη κίνησή τους πείθουν τον οδηγό, όχι μόνο για την κίνησή του, αλλά υποδεικνύουν και την ταχύτητά του έτσι,ώστε σε οριακές καταστάσεις να δίνουν ένα σήμα κινδύνου. Σε αυτήν την εργασία προτεί...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κοφίτσας Ιωάννης Δ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1987
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Α , Ιούλ.- Σεπτ. 1987 ; τόμ. 7, τεύχ. 3 , σ. [245]-260
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο