Ενα γενικό σχέδιο εκτίμησης των επιπτώσεων στο οικοσύστημα ενός υγρότοπου από την κατασκευή ενός αυτοκινητόδρομου

Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό να δώσει, σε γενικές γραμμές, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ποσοτικοποιηθούν οι επιπτώσεις στο οικοσύστημα ενός υγρότοπου από την κατασκευή ενός αυτοκινητόδρομου. Η τεχνική που προτείνεται αρχικά εντοπίζει τις βασικές φυσικές αλλαγές που πιθανόν να συμβούν από την κατασκευή του έργου, όπως επίσης και τις βιολογικές επιπτώσεις...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κοφίτσας Ιωάννης Δ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1988
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Α , Ιούλ.- Σεπτ. 1988 ; τόμ. 8, τεύχ. 3 , σ. [239]-251
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο