Κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση θερμοκηπίων:Μια απλοποιημένη μέθοδος εκτίμησης

Μιά μέθοδος προτείνεται για τον υπολογισμό των αναγκών σε θέρμανση των θερμοκηπίων. Η μέθοδος στηρίζεται σε ένα απλοποιημένο μοντέλο των ενεργειακών απωλειών του θερμοκηπίου και χρησιμοποιεί μόνον κλασικά μετεωρολογικά δεδομένα. Προς αποφυγή των αναλυτικών υπολογισμών, τα διάφορα στοιχεία που απαιτούνται για τη χρησιμοποίηση της μεθόδου προσδιορίζονται από σ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κίττας Κ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1988
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Β , Ιαν.- Μάρτ. 1988 ; τόμ. 8, τεύχ. 1 , σ. [109]-121
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο