Αριθμητικός υπολογισμός κατακόρυφης ανωστικής φλέβας σε νερό με περιοριμένο βάθος

Παρουσιάζεται μιά θεωρητική μελέτη της κατακόρυφης ανωστικής φλέβας που εκρέει σε περιορισμένο βάθος υδάτινου σώματος μεγάλης οριζόντιας έκτασης. Η μελέτη βασίζεται στην αριθμητική επίλυση των διαφορικών εξισώσεων μεταφοράς μάζας, ορμής και θερμότητας και των εξισώσεων μεταφοράς των χαρακτηριστικών μεγεθών του μοντέλου προσομοίωσης της τύρβης. Για την προσομ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος Α.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1988
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Β , Οκτ.- Δεκ. 1988 ; τόμ. 8, τεύχ. 4 , σ. [43]-67
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο