Συντηρητικές εξισώσεις μηχανικής ρευστών διατυπωμένες σε γενικευμένο σύστημα συντεταγμένων.Μέρος Ι :Μαθηματική ανάλυση

Αυτή η εργασία περιγράφει τον τρόπο μετασχηματισμού συντηρητικών εξισώσεων Μηχανικής Ρευστών σε γενικευμένα συστήματα συντεταγμένων. Σε διδιάστατα και τρισδιάστατα προβλήματα, που δημιουργούνται από τη ροή σε πολύπλοκες γεωμετρικές κατασκευές, ενδείκνυται, για την αριθμητική επίλυσή τους, η χρήση μη-ορθογωνικού υπολογιστικού δικτύου προσαρμοσμένου στα γεωμετ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σούλης Ι., Μπέλλος Κ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1988
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Β , Οκτ.- Δεκ. 1988 ; τόμ. 8, τεύχ. 4 , σ. [69]-97
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο