Σύγχρονες αντιλήψεις για τη μελέτη της ευστάθειας των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Μέρος 1ο. Γενική θεώρηση του προβλήματος.

Η ευστάθεια είναι βασική ιδιότητα των δυναμικών συστημάτων, της οποίας όμως ο ρόλος αποκτά συνεχώς αυξανόμενη σπουδαιότητα και γίνεται κυριαρχικός στην περίπτωση των σύγχρονων διασυνδεδεμένων συστημάτων παραγωγής και μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας. Η τεχνολογική εξέλιξη των διατάξεων ελέγχου των μονάδων παραγωγής και των μέσων διακοπής και προστασίας των...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαδιάς Β.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1988
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Β , Ιαν.- Μάρτ. 1988 ; τόμ. 8, τεύχ. 1 , σ. [151]-170
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο