Σύγχρονες αντιλήψεις για τη μελέτη της ευστάθειας των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Μέρος 2ο. Ταχεία ανάλυση της μεταβατικής ευστάθειας.

Η αξιολόγηση των μεθόδων ανάλυσης της μεταβατικής ευστάθειας βασίζεται στην εξισορρόπηση ταχύτητας, ακρίβειας και απαιτούμενων πληροφοριών. Η απαίτηση για ταχείες υπολογιστικές μεθόδους ικανοποιείται με την ανάπτυξη υπολογιστικών διαδικασιών που βασίζονται στις άμεσες λεγόμενες μεθόδους, όπως η μέθοδος Lyapunov. Με τις άμεσες μεθόδους αποφεύγεται η χρονοβόρα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαδιάς Β.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1988
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Β , Απρ.- Ιούν. 1988 ; τόμ. 8, τεύχ. 2 , σ. [63]-87
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο