Συντελεστές μεταφοράς θερμότητας μεταξύ αέρα και στερεών σωματιδίων

Σε μονάδα αποθήκευσης θερμότητας (απο ηλιακή ενέργεια) τύπου κλίνης σωματιδίων προσδιορίστηκε πειραματικά ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας μεταξύ ρέοντος αέρα και των σωματιδίων της κλίνης. Για τον προσδιορισμό του συντελεστή μεταφοράς χρησιμοποιήθηκε μέθοδος μεταβαλλόμενων συνθηκών, που συνίσταται στην επιβολή μιας θερμοκρασιακής διαταραχής στον αέρα ει...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μάντζαρη Π., Μαρούλης Ζ., Μαρίνος-Κουρής Δ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1987
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Γ , Ιαν.- Μάρτ. 1987 ; τόμ. 7, τεύχ. 1 , σ. [43]-56
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο