Κριτική Θεώρηση Μεθόδων Πρόβλεψης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Αυτοκινητοδρόμων:Το Θεωρητικό Μοντέλο Hiway-2

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι βασικότερες μέθοδοι πρόβλεψης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την κυκλοφορία αυτοκινητόδρομων και γίνεται κριτική προσέγγιση του θεωρητικού προτύπου Hiway-2. Για έναν ισόπεδο αυτοκινητόδρομο, κάθε λωρίδα κυκλοφορίας θεωρείται ως πεπερασμένη ομοιόμορφη πηγή εκπομπής καυσαερίων. Η συγκέντρωση των διαφόρων ρύπων σε μιά συγκεκρ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βούγιας Σ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1989
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Α , Απρ.- Ιούν. 1989 ; τόμ. 9, τεύχ. 2 , σ. [7]-21
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο