Εκτίμηση Ημερήσιας Βροχόπτωσης Λεκάνης γιά Συνολική Προσομοίωση

Στην εργασία αυτή υποδεικνύεται μιά συνδυαστική τεχνική, παραπλήσιας μεθόδου Thiessen και διαθεσιμότητας βραχομετρικών σταθμών, για την εκτίμηση της μέσης ημερήσιας βροχής λεκάνης. Με την τεχνική αυτή διατηρείται η πραγματική δομή της βροχομετρικής πληροφορίας της λεκάνης, πράγμα που συνήθως απαιτούν τα προσδιοριστικά συνολικά μοντέλα. Η μέθοδος αξιοποιείται...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παναγούλια Δ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1990
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Α , Απρ.- Ιούν. 1990 ; τόμ. 10, τεύχ. 2 , σ. [47]-64
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο