Η Πολεοδομική Φυσιογνωμία των Οικισμών Διανομής του Υπουργείου Γεωργίας: Μία Πρόταση Ανασυγκρότησης μέσω Αναμόρφωσης του Συστήματος του Ορθογωνικού Καννάβου

Εξετάζονται οι αγροτικοί οικισμοί που δημιουργήθηκαν με διανομές του Υπουργείου Γεωργίας. Τα σχέδια των πρώτων οικισμών οριστικοποιούνται στη δεκαετία του 1930. Σχεδόν χωρίς εξαίρεση τα σχέδια δομούνται σε έναν ορθογωνικό κάνναβο. Στο άρθρο αυτό εξετάζονται τα προβλήματα που δημιουργεί ο ορθογωνικός κάνναβος. Προτείνεται ένας επιχειρησιακός τρόπος πολεοδομικ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κουσιδώνης Χρήστος Θ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1990
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Α , Απρ.- Ιούν. 1990 ; τ. 10, τεύχ. 2 , σ. [167]-187
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Περιγραφή τεκμηρίου:Εκτεταμένη αγγλική περίληψη
Φυσική περιγραφή:πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.: σ. 181-182
Περίληψη:Εξετάζονται οι αγροτικοί οικισμοί που δημιουργήθηκαν με διανομές του Υπουργείου Γεωργίας. Τα σχέδια των πρώτων οικισμών οριστικοποιούνται στη δεκαετία του 1930. Σχεδόν χωρίς εξαίρεση τα σχέδια δομούνται σε έναν ορθογωνικό κάνναβο. Στο άρθρο αυτό εξετάζονται τα προβλήματα που δημιουργεί ο ορθογωνικός κάνναβος. Προτείνεται ένας επιχειρησιακός τρόπος πολεοδομικής ανασυγκρότησης με βάση κύτταρα οργάνωσης που σχηματίζονται από τέσσερα οικοδομικά τετράγωνα, μετατροπή των δρόμων στο εσωτερικό του κυττάρου σε χώρους διπλής χρήσης, και χωροθέτηση μιάς "παιδικής γωνιάς" στη διασταύρωση. Σχολιάζονται οι δυνατότητες της πρότασης.(ΣΥ)
Μεταφρασμένη περίληψη:We study the rural settlements founded by lot allocation by the Ministry of Agriculture, the first master plans dating from the thirties. Almost all these settlements, even those most recently founded, are developed on a gridiron plan. We focus on the various problems associated with this kind of plan. We then proceed to an operational proposal for urban restructuring, based on organizing units. Such a unit, in its elementary form, consists of four urban blocks, with the streets crossing the unit redeveloped as dual-use areas and a playground located at the intersection. We then comment of the possibilities of the proposal.
DEWEY Γενικού θέματος:711 - (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ)