Παραπομπή APA

Σούλης Ι. (1989). Συντηρητικές Εξισώσεις Μηχανικής Ρευστών Διατυπωμένες σε Γενικευμένο Σύστημα Συντεταγμένων. Μέρος Β: Εφαρμογές. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Σούλης Ι. Συντηρητικές Εξισώσεις Μηχανικής Ρευστών Διατυπωμένες σε Γενικευμένο Σύστημα Συντεταγμένων. Μέρος Β: Εφαρμογές. Αθήνα, 1989.

Παραπομπή MLA

Σούλης Ι. Συντηρητικές Εξισώσεις Μηχανικής Ρευστών Διατυπωμένες σε Γενικευμένο Σύστημα Συντεταγμένων. Μέρος Β: Εφαρμογές. Αθήνα, 1989.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.