Συντηρητικές Εξισώσεις Μηχανικής Ρευστών Διατυπωμένες σε Γενικευμένο Σύστημα Συντεταγμένων. Μέρος Β:Εφαρμογές

Αυτή η εργασία δίδει τα αποτελέσματα των εφαρμογών ορισμένων συντηρητικών εξισώσεων Μηχανικής Ρευστών διατυπωμένων σε γενικευμένο σύστημα συντεταγμένων σε προβλήματα μιάς, δύο και τριών διαστάσεων ροών. Αποτελεί συνέχεια άλλης εργασίας κύριος σκοπός της οποίας ήταν η ανάπτυξη της μαθηματικής μεθολογίας και δημοσιεύθηκε στο τεύχος Οκτ.-Δεκ. 1988, τόμ.8, αρ.4....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σούλης Ι., Μπέλλος Κ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1989
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Β , Απρ.- Ιούν. 1989 ; τόμ. 9, τεύχ. 2 , σ. [5]-45
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Περιγραφή τεκμηρίου:Εκτεταμένη αγγλική περίληψη
Φυσική περιγραφή:σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.: σ. 40-41
Περίληψη:Αυτή η εργασία δίδει τα αποτελέσματα των εφαρμογών ορισμένων συντηρητικών εξισώσεων Μηχανικής Ρευστών διατυπωμένων σε γενικευμένο σύστημα συντεταγμένων σε προβλήματα μιάς, δύο και τριών διαστάσεων ροών. Αποτελεί συνέχεια άλλης εργασίας κύριος σκοπός της οποίας ήταν η ανάπτυξη της μαθηματικής μεθολογίας και δημοσιεύθηκε στο τεύχος Οκτ.-Δεκ. 1988, τόμ.8, αρ.4. Αναφέρονται εφαρμογές σε ροές συμπιεστών ή ασυμπίεστων ρευστών σε κλειστούς αγωγούς, σειρές πτερυγίων στροβίλων, πέριξ μεμονωμένου πτερυγίου, σε πορώδη μέσα, σε ανοικτούς αγωγούς. Αναφέρονται παραδείγματα συνεκτικής ροής, καθώς επίσης και ασταθούς ροής. Οι συγκρίσεις γίνονται με υπάρχουσες μετρήσεις ή με άλλες αναλυτικές ή/και αριθμητικές τεχνικές. Τα αποτελέσματα φαίνονται ικανοποιητικά.(ΣΥ)
Μεταφρασμένη περίληψη:This work gives the results of the applications of certain conservation form of Fluid Dynamics equations in curvilinear coordinate systems for 1D, 2D and 3D flows. It continues a previous research work aimed to illustrate the mathematical methodology and it was published at No 4, Vol. 8, Oct.-Dec. 1988. The reported applications include compressible or incompressible flows in curved channels, turbomachinery blade rows, flows round an airofoil, porous media flows, and open channel flows. Viscous flows as well as unsteady flows are also reported. Comparisons are made with existing measured data or with other analytical or/and numerical methods. The results are considered to be satisfactory.
DEWEY Γενικού θέματος:530 - (ΦΥΣΙΚΗ)