Ο Ρόλος των Καταλυτών στην Ανάπτυξη Συστημάτων Παγίδας Αιθάλης για τα Πετρελαιοκίνητα Οχήματα

Η ευρεία εφαρμογή των παγίδων αιθάλης σε πετρελαιοκίνητα οχήματα, έχει καθυστερήσει σημαντικά εξαιτίας των προβλημάτων που σχετίζονται με την αναγέννηση της κεραμικής παγίδας, τη διεργασία δηλ. καθαρισμού της με αυτανάφλεξη της συσσωρευμένης αιθάλης. Τα υψηλά επίπεδα θερμοκρασίας καυσαερίου που απαιτούνται για την αναγέννηση της παγίδας δεν επιτυγχάνονται σχ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Πάττας Κ., Μιχαλοπούλου Χ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1992
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Β , Ιούλ.- Σεπτ. 1992 ; τ. 12, τεύχ. 3 , σ. [43]-64
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο