Συμβολή στον Εμμεσο Προσδιορισμό του Δείκτη Δομικής Κατάστασης C Δύσκαμπτων Οδοστρωμάτων

Στην εργασία αυτή προτείνεται μια απλή μέθοδος προσδιορισμού του συντελεστή ικανότητας C, που χρησιμοποιείται για τη διαστασιολόγηση των επιστρώσεων δύσκαμπτων οδοστρωμάτων. Συγκεκριμένα ο συντελεστής C προσδιορίζεται βάση ευρέως χρησιμοποιούμενων δεικτών αξιολόγησης της δομικής κατάστασης οδοστρωμάτων. Η μέθοδος η οποία στηρίζεται στη στατιστική συσχέτιση τ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τσώχος Γ., Ηλιού Ν., Κοκκάλης Α.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1993
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Α , Ιαν.- Μάρτ. 1993 ; τόμ. 13, τεύχ. 1 , σ. [7]-13
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο