Ο Ρόλος των Ολοκληρωμένων Μοντέλων στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό

Η "ολοκλήρωση" των περιβαλλοντικών μοντέλων αποτελεί δομική και λειτουργική αναγκαιότητα για την ανάλυση και αξιολόγηση των αλλαγών που προκαλούνται στο περιβάλλον από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού Προγραμματισμού, τα ολοκληρωμένα Περιβαλλοντικά Μοντέλα (ΟΠΜ) συμβάλλουν στην άμβλυνση της σύγκρουσης μεταξύ των οικονο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Φραντζή Μ., Γιαουτζή Μαρία
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1993
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Α , Ιούλ.- Σεπτ. 1993 ; τόμ. 13, τεύχ. 3 , σ. [283]-305
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο