Ατμοσφαιρική Ρύπανση της Θεσσαλονίκης από την Κυκλοφορία

Στην εργασία αυτή γίνεται αναγνώριση του στόλου των οχημάτων που κυκλοφορούσαν στην αστική περιοχή Θεσσαλονίκης στο τέλος του 1990. Προσδιορίζονται οι μέσες ετήσιες διανυόμενες αποστάσεις από κάθε κατηγορία οχημάτων και με βάση πειραματικά προσδιορισμένους συντελεστές εκπομπής υπολογίζονται οι μέσες ετήσιες εκπομπές ρύπων από κάθε κατηγορία οχημάτων. Αποδεικ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κυριάκης Ν. Α., Νάκος Χ. Φ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1993
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Β , Ιούλ.- Σεπτ. 1993 ; τ. 13, τεύχ.3 , σ. [29]-43
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο