Δυναμική ευστάθεια ιδιοπαραγωγής. Η περίπτωση εργοστασίου χημικής βιομηχανίας

Οι περιπτώσεις καταναλωτών της ΔΕΗ, οι οποίοι διαθέτουν ιδιοπαραγωγή αλλά και ανεξάρτητων παραγωγών παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου (Ν. 2244/1994) και η επικείμενη απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η έλευση του φυσικού αερίου σε συνδυασμό με τα συστήματα συμπαραγωγής θερμότητας/ηλεκτρισμού,...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σαραμούρτσης Α., Παπαγιάννης Γ., Ντοκόπουλος Π., Χρηστίδης Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Το νέο θεσμικό πλαίσιο των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1998 1999 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Το νέο θεσμικό πλαίσιο των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας (1998 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, CIGRE-Ελλην. Επιτροπή
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Μάρτ.- Απρ. 1999 ; τεύχ. 2 , σ. 126-133
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο