Η σημασία της διαμέτρου των ηλεκτροδίων sodeberg στην κατανάλωση τους κατά την παραγωγή των σιδηροκραμάτων.

Τα αποτελέσματα της βιομηχανικής λειτουργίας ηλεκτροδίων τύπου Soderberg σε πέντε ηλεκτρικές καμίνους αναγωγικής τήξης επί το διάστημα 20 μηνών, ευρίσκονται σε συμφωνία με τη θεωρητική πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία η ειδική κατανάλωση πάστας μειούται όταν αυξάνεται η διάμετρος των ηλεκτροδίων. Έτσι, η αύξηση της διαμέτρου κατά 15,4% (δηλαδή, από 1,30 m σε 1,...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ζευγώλης Μ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1994
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Γ , Ιαν.- Μάρτ. 1994 ; τ. 14, τεύχ. 1 , σ. [95]-111
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο