Μοντέλο υπολογισμού της μεταβατικής λειτουργίας τριοδικού καταλυτικού μετατροπέα.

Τές, όταν διατίθενται οι κατάλληλες κινητικές σχέσεις. Παρουσιάζονται οι δυνατότητες του κώδικα για πρόβλεψη των εκπομπών ρύπων στη φάση της ψυχρής εκκίνησης καθώς και για αξιολόγηση της σημασίας σχεδιαστικών παραμέτρων του καταλυτικού μετατροπέα....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κολτσάκης Γ., Σταματέλλος Α., Πάττας Κ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1994
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Β , Οκτ.- Δεκ. 1994 ; τ. 14, τεύχ. 4 , σ. [7]-26
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο