Παραπομπή APA

Μουζάκης Γ. (1999). Εφαρμογή της οδηγίας SEVESO II στην Ελλάδα.

Παραπομπή Chicago Style

Μουζάκης Γ. Εφαρμογή της οδηγίας SEVESO II στην Ελλάδα. 1999.

Παραπομπή MLA

Μουζάκης Γ. Εφαρμογή της οδηγίας SEVESO II στην Ελλάδα. 1999.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.