Η νομοθεσία για την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας και οι δυνατότητες αξιοποίησης των ανακτώμενων προϊόντων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ραζής Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Τσιμεντοβιομηχανία και διαχείριση ειδικών και επικίνδυνων αποβλήτων
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Πηγή:Τσιμεντοβιομηχανία και διαχείριση ειδικών και επικίνδυνων αποβλήτων (2000 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Μάϊος-Ιούν. 2000 ; τεύχ.3 , σ.40-43
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο