Μεθοδολογία εκτίμησης της επικινδυνότητας των μεταλλουργικών εγκαταστάσεων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κοντός Ι., Ζευγώλης Μ.
Συλλογικό Έργο: Επικινδυνότητα βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1999 2000
Πηγή:Επικινδυνότητα βιομηχανικών εγκαταστάσεων (1999 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Ιαν.- Φεβρ. 2000 ; τεύχ. 1 , σ. 106-112
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο