Η υπολογιστική ρευστοδυναμική (CDF) σαν εργαλείο για την μελέτη και αριστοποίηση των διεργασιών καύσης στερεών καυσίμων

Τελευταία δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση συστημάτων καύσης με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση εκπομπής αερίων ρύπων. Η υπολογιστική ρευστοδυναμική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη των θεμελιωδών χαρακτηριστικών της καύσης, το σχεδιασμό και την προσομοίωση βιομηχανικών καυστήρων, θαλάμων καύσης και καμίνων. Η μέθοδος αυτή πραγματο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Φαλτσή-Σαραβέλου Ο., Κατσανεβάκης Θ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Λιγνίτης και λοιπά στερεά καύσιμα της χώρας μας Παρούσα κατάσταση και προοπτικές
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ , 1997
Πηγή:Λιγνίτης και λοιπά στερεά καύσιμα της χώρας μας (1997 : Αθήνα) : Παρούσα κατάσταση και προοπτικές / /ΤΕΕ . τ. 2
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Νοέμ.- Δεκ. 1997 ; τεύχ. 6 , σ. 59-64
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο