Πειραματική διερεύνηση της καύσης λιγνίτη ως εφαρμογή συνδυασμένου κύκλου (αεριοστρόβιλος - ρευστοποιημένη κλίνη) καθώς και της καταλυτικής οξείδωσης του άκαυστου καυσίμου για την αποδοτική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Για την αξιοποίηση του άνθρακα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχουν διάφοροι τύποι εγκαταστάσεων συνδυασμένου κύκλου όπως κάθε τύπος έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Στην παρούσα εισήγηση εξετάζεται η περίπτωση που συνδυάζει την καύση λιγνίτη σε εγκατάσταση με συνδυασμένο κύκλο. Στην εφαρμογή αυτή τα θερμά καυσαέρια του αεριοστροβίλου χρησιμοποιο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κακαράς Ε., Βουρλιώτης Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Λιγνίτης και λοιπά στερεά καύσιμα της χώρας μας Παρούσα κατάσταση και προοπτικές
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ , 1997
Πηγή:Λιγνίτης και λοιπά στερεά καύσιμα της χώρας μας (1997 : Αθήνα) : Παρούσα κατάσταση και προοπτικές / /ΤΕΕ . τ. 2
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Νοέμ.- Δεκ. 1997 ; τεύχ. 6 , σ. 189-208
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο