Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος στα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ

Κατά την εκμετάλλευση του λιγνίτη, στα ορυχεία της ΔΕΗ, στις εργασίες εκσκαφής - μεταφοράς - απόθεσης διαταράσσεται η ισορροπία στο περιβάλλον, για την αποκατάσταση του οποίου πρέπει να ακολουθηθούν διάφορα στάδια και βασικές αρχές. Τα έργα που εκτελούνται, για το σκοπό αυτό στα λιγνιτικά κέντρα αφορούν κατάλληλη διαμόρφωση των επιφανειών, δενδροφυτεύσεις τω...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Φίλιος Φ., Ρούσης Ι., Ταραλίδης Β., Μπεληγιάννης Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Λιγνίτης και λοιπά στερεά καύσιμα της χώρας μας Παρούσα κατάσταση και προοπτικές
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ , 1997
Πηγή:Λιγνίτης και λοιπά στερεά καύσιμα της χώρας μας (1997 : Αθήνα) : Παρούσα κατάσταση και προοπτικές / /ΤΕΕ . τ. 2
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Νοέμ.- Δεκ. 1997 ; τεύχ. 6 , σ. 101-110
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο