Οι μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις στην Αττική

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τσάτσος Κ.
Συλλογικό Έργο: Αναμόρφωση του Π.Δ. 84/84, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ , 1998
Πηγή:Αναμόρφωση του Π.Δ. 84/84 (1998 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Μάιος-Ιούν. 1999 ; τεύχ.3 , σ.53-58
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο