Ανασταλτικοί παράγοντες στην ανάπτυξη τεχνολογίας περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Παράδειγμα η ανάπτυξη φίλτρου καπνού κινητήρων diesel

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Πάττας Κ. Ν., Σαμαράς Ζ. Χ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών περιβάλλοντος στις ευρωπαϊκές και άλλες μεσογειακές χώρες
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1992
Πηγή:Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών περιβάλλοντος στις ευρωπαϊκές και άλλες μεσογειακές χώρες (1988 : Αθήνα) / / ΤΕΕ . Α' Μέρος
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Ιαν.- Φεβρ. 1992 ; τεύχ. 1 , σ. 57-60
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)