Πρόγραμμα ατμοσφαιρικής αντιρρύπανσης της Αθήνας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τολέρης Επαμεινώνδας
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών περιβάλλοντος στις ευρωπαϊκές και άλλες μεσογειακές χώρες
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1992
Πηγή:Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών περιβάλλοντος στις ευρωπαϊκές και άλλες μεσογειακές χώρες (1988 : Αθήνα) / / ΤΕΕ . Α' Μέρος
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Ιαν.- Φεβρ. 1992 ; τεύχ. 1 , σ. 69-72
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)