Βαθμός αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας μας. Καθετοποίηση της μεταλλευτικής βιομηχανίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ιωαννίδης Γιάννης, Μιχαηλίδης Μάριος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Συνέδριο για τον ελληνικό ορυκτό πλούτο
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1978 1981 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Ελληνικός ορυκτός πλούτος (1ο : 1978 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Ιαν.- Φεβρ. 1981 ; τεύχ. 1-2 , σ. 155-161
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο