Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου σε όφελος του ελληνικού λαού

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κοσμόπουλος Ηλίας
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Συνέδριο για τον ελληνικό ορυκτό πλούτο
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1978 1981 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Ελληνικός ορυκτός πλούτος (1ο : 1978 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Ιούλ.- Αύγ. 1981 ; τεύχ. 7-8 , σ. 7-13
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο από τα Τεχν. Χρονικά
Παρεμβάσεις, ερωτήσεις, συζήτηση