Επίδραση των ευέλικτων συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (FACTS) στη λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας

Σε αυτή την εργασία παρουσιάζονται οι σημαντικότερες διατάξεις και συσκευές ελέγχου, οι οποίες αποτελούν τα Ευέλικτα Συστήματα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (FACTS). Αναλυτικότερα, δίνονται οι βασικές αρχές λειτουργίας και ελέγχου των συσκευών αυτών και ο τρόπος με τον οποίο συμβάλλουν στην ελεγχόμενη λειτουργία του συστήματος και οι κύριες εφαρμογές τους....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παπαδιάς Β. Κ., Λεωνιδάκη Ε. Α.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2002
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ III , Ιαν.- Δεκ. 2002 ; τ. 22, τεύχ. 1-2 , σ. 23-34
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο