Διερεύνηση μέσω υπολογιστή της λειτουργίας συστήματος αντιστροφέα - δικτύου για τον έλεγχο της αέργου ισχύος

Στην εργασία αυτή διερευνάται ο τρόπος σύνδεσης μιας πηγής τάσεως με ένα ισχυρό δίκτυο ( Δ.Ε.Η. ) μέσω αντιστροφέα. Με τη βοήθεια του αντιστροφέα και των κυκλωμάτων οδήγησής του προσαρμόζεται η τάση και η συχνότητα της στην έξοδο του αντιστροφέα. Για τη διερεύνηση γίνεται η θεωρητική ανάλυση του συστήματος που περιλαμβάνει αντιστροφέα πηγής τάσεως με τα κυκλ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αδαμίδης Γ. Α., Θεοδωρίδης Α. Θ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΤΕΕ , 2003
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ III , Ιαν.- Δεκ. 2003 ; τ. 23, τεύχ. 1-2 , σ. 45-57
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο