Παραπομπή APA

Μαντούδη Κ. (2004). Μοντέλο ισοζυγίου υδρολογικής λεκάνης με χρήση Συστήματος Γεωγραφικής Πληροφορίας. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Μαντούδη Κ. Μοντέλο ισοζυγίου υδρολογικής λεκάνης με χρήση Συστήματος Γεωγραφικής Πληροφορίας. Αθήνα, 2004.

Παραπομπή MLA

Μαντούδη Κ. Μοντέλο ισοζυγίου υδρολογικής λεκάνης με χρήση Συστήματος Γεωγραφικής Πληροφορίας. Αθήνα, 2004.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.