Μοντέλο ισοζυγίου υδρολογικής λεκάνης με χρήση Συστήματος Γεωγραφικής Πληροφορίας

Αναπτύχθηκε ένα υπολογιστικό σύστημα το οποίο καταρτίζει υδρολογικό ισοζύγιο στο γεωγραφικό χώρο μιας λεκάνης απορροής. Το σύστημα χρησιμοποιεί υδρομετεωρολογικά δεδομένα εισόδου και παράγει χωρικά κατανεμημένα επίπεδα πληροφορίας που αφορούν στην απορροή, εξατμοδιαπνοή και αποθήκευση νερού στα διάφορα εδαφικά στρώματα. Η ανάπτυξη του μοντέλου έγινε σε αντικ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μαντούδη Κ., Μαμάσης Ν., Κουτσογιάννης Δ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2004
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ I , Ιαν.- Δεκ. 2004 ; τ. 24, τεύχ. 1-3 , σ. 43-52
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Περιγραφή τεκμηρίου:Εκτεταμένη περίληψη στα Αγγλικά
Φυσική περιγραφή:πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:23 βιβλ. αναφ.
Περίληψη:Αναπτύχθηκε ένα υπολογιστικό σύστημα το οποίο καταρτίζει υδρολογικό ισοζύγιο στο γεωγραφικό χώρο μιας λεκάνης απορροής. Το σύστημα χρησιμοποιεί υδρομετεωρολογικά δεδομένα εισόδου και παράγει χωρικά κατανεμημένα επίπεδα πληροφορίας που αφορούν στην απορροή, εξατμοδιαπνοή και αποθήκευση νερού στα διάφορα εδαφικά στρώματα. Η ανάπτυξη του μοντέλου έγινε σε αντικειμενοστραφή γλώσσα προγραμματισμού σε περιβάλλον Συστήματος Γεωγραφικής Πληροφορίας. Το μοντέλο εφαρμόστηκε στη λεκάνη απορροής του ποταμού Αχελώου ανάντη της θέσης φράγματος Κρεμαστών, έκτασης 3424 km2. Η λεκάνη διαμερίστηκε σε τετραγωνικά κύτταρα διάστασης 2 km, ενώ οι είσοδοι και έξοδοι του μοντέλου είναι επιφάνειες της ίδιας ισοδιάστασης. Η βαθμονόμηση και επαλήθευση του μοντέλου έγινε με τη σύγκριση των εξαγόμενων από το μοντέλο παροχών με τις μετρημένες παροχές στην έξοδο της λεκάνης.
Μεταφρασμένη περίληψη:Based on a Geographical Information System (GIS), a hydrological model is developed that calculates the water balance in a hydrological basin. The system uses hydrometeorological data as input and produces spatial data of runoff, evaportranspiration and water storage to various ground levels, for output. The model development is based on the object oriented programming language witch is incorporated to the GIS environment. The model is applied to Acheloos River basin, upstream of the Kremasta Dam. The basin is divided into cells of 4 square kilometers each and the inputs and outputs of the model were grids with the same cell size. Measured river discharges are used for the calibration and verification of the model.
DEWEY Γενικού θέματος:551.48 - (ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ)