Σύγκριση της θερμικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας και της υγειονομικής ταφής

Τουλάχιστον 60% των δημοτικών στερεών αποβλήτων (ΔΣΑ), που παράγονται στις Η.Π.Α., είναι μη-ανακυκλώσιμα. Οι κύριες εναλλακτικές λύσεις για τη διάθεση είναι η καύση ή η υγειονομική ταφή. Ένα ποσοστό 55% των ΔΣΑ στις Η.Π.Α. οδηγείται σε χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ) και ένα 14% οδηγείται σε μονάδες θερμικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων για παρα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Θέμελης Ν. Ι., Κορωναίος Χ. Ι.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2004
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ IV , Ιαν.- Δεκ. 2004 ; τ. 24, τεύχ. 1-2 , σ. 7-20
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο