Περιβαλλοντικές επιπτώσεις τεχνολογιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων και προοπτικές

Αναλύονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρμογή των βασικών τεχνολογιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΔΣΑ) με έμφαση κυρίως στα αστικά απόβλητα, στο βαθμό που οι τεχνολογίες αυτές συμμετέχουν κατά την προτεινόμενη πολιτική ολοκληρωμένης ΔΣΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η υγειονομική ταφή προκαλεί τοπικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και συμβάλλει σε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μαναριώτης Ιωάννης Δ., Γιαννόπουλος Παναγιώτης Χ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2005
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ I , Μάιος - Δεκ. 2005 ; τ. 25, τεύχ. 2-3 , σ. 21-34
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο