Ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού κόστους στο σχεδιασμό υδραυλικών έργων : ένα παράδειγμα από το σχεδιασμό έργων εξυγίανσης υδροφορέων

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα στοχαστικό μοντέλο απόφασης, που στηρίζεται στις αρχές της Θεωρίας των Αποφάσεων και αναπτύχθηκε προκειμένου να σχεδιαστούν τα απαιτούμενα έργα αποκατάστασης, σε ένα πρόβλημα ρύπανσης σε υδροφορέα του Νομού Χαλκιδικής. Η έλλειψη μετρήσεων της υδραυλικής αγωγιμότητας και η έντονη ετερογένεια δημιουργούν το αβέβαιο περιβάλλο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μυλόπουλος Ν.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2005
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ I , Μάιος - Απρ. 2005 ; τ. 25, τεύχ. 2-3 , σ. 35-46
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο