Μια μαθηματική προσέγγιση για τη συσχέτιση της εκλυόμενης θερμότητας και του χρόνου ενυδάτωσης τσιμέντων παραγόμενων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τσαματσούλης Δ. Χ., Σταθουλοπούλου Χ. Α., Πρελορέτζος Λ. Α.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2005
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ V , Ιαν.- Δεκ. 2005 ; τ. 25, τεύχ. 1-2 , σ. 57-71
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο