Αποτίμηση και αναβάθμιση διαβρωμένων κατασκευών Ο.Σ. με σύνθετα υλικά Ι.Ο.Π.

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ταστάνη Σουζάνα Π., Πανταζοπούλου Σταυρούλα Ι.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2007
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ I , Ιαν.- Αυγ. 2007 ; τ. 27, τεύχ. 1-2 , σ. 21-35
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο