Παραπομπή APA

Δανιήλ Μαρία. (2010). Τελικό αρχιτεκτονικό προϊόν και αντίληψη του χρήστη. Ζήτηματα ταυτότητας και σχεδιασμού του Εμπορικού Κέντρου. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Δανιήλ Μαρία. Τελικό αρχιτεκτονικό προϊόν και αντίληψη του χρήστη. Ζήτηματα ταυτότητας και σχεδιασμού του Εμπορικού Κέντρου. Αθήνα, 2010.

Παραπομπή MLA

Δανιήλ Μαρία. Τελικό αρχιτεκτονικό προϊόν και αντίληψη του χρήστη. Ζήτηματα ταυτότητας και σχεδιασμού του Εμπορικού Κέντρου. Αθήνα, 2010.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.