Παραπομπή APA

Γιαννής Γιώργος. (2011). Συσχετίσεις χρονοσειρών μακροσκοπικών παραμέτρων οδικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Γιαννής Γιώργος. Συσχετίσεις χρονοσειρών μακροσκοπικών παραμέτρων οδικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Αθήνα, 2011.

Παραπομπή MLA

Γιαννής Γιώργος. Συσχετίσεις χρονοσειρών μακροσκοπικών παραμέτρων οδικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Αθήνα, 2011.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.