Ελαιώνας. Το προβλημα και η ελπίδα. Ο Ελαιώνας να γίνει πηγή ζωής

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΤΕΔΚΝΑ, ΤΕΕ, ΕΚΑ, Σύνδεσμος για τον Ελαιώνα, Ελαιώνας Να γίνει πηγή ζωής
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Ελαιώνας (1991 : Αθήνα) : Να γίνει πηγή ζωής / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Μάιος - Ιούν. 1992 ; τεύχ. 3 , σ. 158-161
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)