Εισήγηση στην "Συνδιάσκεψη για την παιδεία"

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αγγελόπουλος Α.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1976
Πηγή:Η συνδιάσκεψη για την παιδεία (1975 : Αθήνα) / / Σύλλ. Πολιτικών Μηχανικών
Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Ιαν. 1976 ; τεύχ. 1 , σ. 35-39
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο