Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Ρόδο Ελληνικαί τουριστικαί επιχειρήσεις Α.Ε. του καθηγητού κ. Γ. Πατρονικόλα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σφαέλλος Χαρ. Α., Χριστοφίδης Χριστ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Στοιχεία έκδοσης: 1959
Πηγή:Αρχιτεκτονική , Μάρτ. - Απρ. 1959 ; έτ. Γ', τεύχ. 14 , σ. 22-25
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο