Η ανοικοδόμησης της πόλεως Coventry

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1959
Πηγή:Διεθνή Αρχιτεκτονικά Νέα
Αρχιτεκτονική , Μάϊος - Αύγ. 1959 ; έτ. Γ', τεύχ. 15-16 , σ. 5
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο